Dosar de concurs

Pentru a vizualiza corect conținutul dosarului de concurs, selectați ciclul de studii la care doriți să vă înscrieți.

DOSAR PENTRU LICENȚĂ

Înainte de a încărca online sau de a depune documentele la Comisia de admitere, asigură-te că ai completat deja Fisa de înscriere. Acest document poate fi descărcat în format editabil accesând link-ul următor - click aici.

Pentru înscrierea la admitere în ciclul universitar de licență, candidații vor prezenta următoarele:

 • * Fisa de înscriere - se descarcă în format editabil de la linkul următor - click aici;

 • * diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta sau adeverința de promovare a bacalaureatului, pentru absolvenții promoției 2022, însoțită de foaia matricolă – original și copie;

 • * certificatul de naștere – original și copie;

 • * carte de identitate – original și copie;

 • * certificate de căsătorie sau de schimbare a numelui (dacă este cazul) – original și copie;

 • * actele prevăzute la art. 8 din prezentul regulament (dacă este cazul) – original și copie;

 • * Dovada achitării taxei de admitere - copie după chitanță, foaie de vărsământ, ordin de plată, confirmare electronică a plății etc.)

 • adeverința medicală tip eliberată de medicul de familie - original;

 • 3 fotografii color, tip 2/3;

 • dosar plic (nu este valabil pentru înscrierea online 😊 )

Documentele marcate cu *Steluță sunt obligatorii la depunerea dosarului online. În această variantă de depunere a dosarului se consideră toate documentele încărcate ca fiind copii. Originalele trebuie aduse la sediul universității, în cadrul comisiei de admitere, pentru validare. Actele de studiu vor fi reținute în original la dosarul de concurs.

DOSAR PENTRU MASTER

Înainte de a încărca online sau de a depune documentele la Comisia de admitere, asigură-te că ai completat deja Fisa de înscriere. Acest document poate fi descărcat în format editabil accesând link-ul următor - click aici.

Pentru înscrierea la admitere în ciclul universitar de master, candidații vor prezenta următoarele:

 • * Fisa de înscriere - se descarcă în format editabil de la linkul următor - click aici;

 • * diploma de licență sau adeverința de promovare a examenului de licență, pentru absolvenții promoției 2022, însoțită de foaia matricolă – original și copie;

 • * diplomă de bacalaureat – original și copie

 • * certificatul de naștere – original și copie;

 • * carte de identitate – original și copie;

 • * certificate de căsătorie sau de schimbare a numelui (dacă este cazul) – original și copie;

 • * actele prevăzute la art. 8 din prezentul regulament (dacă este cazul) – original și copie;

 • * Dovada achitării taxei de admitere - copie după chitanță, foaie de vărsământ, ordin de plată, confirmare electronică a plății etc.)

 • adeverința medicală tip eliberată de medicul de familie - original;

 • 3 fotografii color, tip 2/3;

 • dosar plic (nu este valabil pentru înscrierea online 😊 )

Documentele marcate cu *Steluță sunt obligatorii la depunerea dosarului online. În această variantă de depunere a dosarului se consideră toate documentele încărcate ca fiind copii. Originalele trebuie aduse la sediul universității, în cadrul comisiei de admitere, pentru validare. Actele de studiu vor fi reținute în original la dosarul de concurs.

DOSAR PENTRU POSTUNIVERSITAR

Înainte de a încărca online sau de a depune documentele la Comisia de admitere, asigură-te că ai completat deja Fisa de înscriere. Acest document poate fi descărcat în format editabil accesând unul din link-urile următoare:

Pentru înscrierea la admitere în ciclul universitar de master, candidații vor prezenta următoarele:

 • * Fisa de înscriere - se descarcă în format editabil accesând unul din link-urile de mai sus.

 • * diploma de licență sau adeverința de promovare a examenului de licență, pentru absolvenții promoției 2022, însoțită de foaia matricolă – original și copie;

 • * diplomă de bacalaureat – original și copie

 • * certificatul de naștere – original și copie;

 • * carte de identitate – original și copie;

 • * certificate de căsătorie sau de schimbare a numelui (dacă este cazul) – original și copie;

 • * actele prevăzute la art. 8 din prezentul regulament (dacă este cazul) – original și copie;

 • * Dovada achitării taxei de admitere - copie după chitanță, foaie de vărsământ, ordin de plată, confirmare electronică a plății etc.)

 • adeverința medicală tip eliberată de medicul de familie - original;

 • 3 fotografii color, tip 2/3;

 • dosar plic (nu este valabil pentru înscrierea online 😊 )

Documentele marcate cu *Steluță sunt obligatorii la depunerea dosarului online. În această variantă de depunere a dosarului se consideră toate documentele încărcate ca fiind copii. Originalele trebuie aduse la sediul universității, în cadrul comisiei de admitere, pentru validare. Actele de studiu vor fi reținute în original la dosarul de concurs.