Ce trebuie sĂ ȘTIU?

Este acreditată Universitatea George Bacovia din Bacău?

Da. Universitatea George Bacovia din Bacău este acreditată instituțional încă din 2002 prin Legea nr. 237 din 23.04.2002. De asemenea, toate specializările sunt acreditate sau autorizate. Toate actele de studii emise de universitate sunt recunoscute în toate țările din spațiu economic european, precum și în țările cu care România are acorduri bilaterale în acest sens.

Cum se face admiterea la UGB?

Admiterea la Universitatea George Bacovia din Bacău este pe bază de dosar. Astfel, candidații sunt declarați admiși în ordinea mediilor de la examenul de bacalaureat și departajările se fac în funcție de media anilor de studii liceale/universitare.

De ce să completez mai multe opțiuni în fișa de înscriere?

Fiecare candidat poate completa pana la 4 opțiuni de înscriere la specializări diferite. Astfel, în cazul în care nu reușește la prima specializare, este automat redistribuit în lista de concurs de la specializările următoare din lista de opțiuni selectate.

Pot să mă înscriu la mai multe universități în același timp?

Candidații care doresc să se înscrie la concursul de admitere la mai multe universități, trebuie să depună în original actele de studii liceale/universitare la prima universitate și să solicite de la aceasta câte o adeverință în acest sens, aceasta fiind necesară pentru celelalte universități la care se dorește înscrierea.

Este suficient să depun online documentele pentru dosarul de concurs?

Dacă ați optat pentru una din modalitățile de înscriere online, trebuie să aduceți și să depuneți la comisia de admitere, în perioada de înscrieri, documentele dosarului de concurs. Înscrierea online vă scutește de timpii de așteptare cu verificarea actelor și în acest mod evitați posibilele aglomerări de persoane.

Care sunt perioadele de înscriere?

Prima sesiune de admitere începe la data de 01.07.2024 și se finalizează la 03.08.2024.

A doua sesiune începe 02.09.2023 și se finalizează la 21.09.2023. 

În aceste perioade puteți depune dosarele online și/sau la sediul universității de Luni până Vineri, în intervalul orar 09-17 sau Sâmbăta între 09-13. 

Cât este taxa de înscriere la concursul de admitere?

Pentru completarea dosarului de înscriere la concursul de admitere trebuie să achitați și să anexați dovada plății taxei de înscriere în cuantumul sumei de 250 Lei pentru orice specializare de licență sau master.

Ce trebuie să fac după ce am fost declarat admis la o specializare?

La sfârșitul sesiunii de admitere din luna iulie 2024, candidații declarați admiși trebuie să achite în perioada 07-14 august 2024, un avans la taxa de școlarizare aferentă anului I, cu scopul rezervării locului câștigat în urma concursului. Locurile neocupate și/sau cele nerezervate vor fi redistribuite în sesiunea din luna septembrie 2024. Cuantumul avansului la taxa de școlarizare este după cum urmează:

Unde plătesc taxa de înscriere și/sau taxa de rezervare a locului?

Toate taxele pot fi plătite 

Care este valoarea taxei anuale de studii?

Universitatea George Bacovia din Bacău a stabilit pentru anul universitar 2024-2025 următoarele taxe:

Există locuri bugetate, pentru care nu se plătește taxa de studii?

Universitatea George Bacovia din Bacău este o instituție publică de drept privat. Statul român nu a subvenționat niciodată nici un loc pentru studenții universităților private. Cu toate acestea, universitatea noastră, în limita bugetului, oferă facilități financiare studenților cu nevoi speciale și burse de merit care constau în reduceri de taxe pentru studenții cu rezultate deosebite.

Regulamentul concursului de admitere în anul universitar 2023-2024 - click aici.

Pentru orice alte informații nu ezitați să accesați pagina de Contact.